Privacy Statement

versie 1.0 – 08-2020 

Bold Security Technology B.V., gevestigd aan Proostwetering 41 3543 AC in Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze website privacyverklaring.

Contactgegevens 

www.boldsmartlock.com 

Proostwetering 41 

3543 AC in Utrecht

+310850607337  

Thom van Beek is de Functionaris Gegevensbescherming van Bold Security Technology B.V. Hij is te bereiken via tvanbeek@boldsmartlock.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam 

– Adresgegevens 

– Telefoonnummer

– E-mailadres 

– Bankrekeningnummer 

– Gegevens over je activiteiten op onze website en vanaf welke internetbrowser en apparaat type. 

– Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) 

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@boldsmartlock.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

Grondslag verwerking 

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen (zoals aangegeven tussen haakjes): 

– Het afhandelen van je betaling (noodzakelijk om de overeenkomst met jou uit te voeren)

– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolders (op grond van jouw toestemming mits je die hebt gegeven en niet hebt ingetrokken) 

– Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (noodzakelijk om de overeenkomst met jou uit te voeren)

– Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (noodzakelijk om de overeenkomst met jou uit te voeren)

– Het bieden van mogelijkheid om een account aan te maken (noodzakelijk om de overeenkomst met jou uit te voeren)

– Het afleveren van goederen en diensten (noodzakelijk om de overeenkomst met jou uit te voeren)

– Wij analyseren je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (op grond van jouw toestemming, of noodzakelijk voor ons gerechtvaardigd belang om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van onze website).  

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens die zijn verzameld om de dienst te gebruiken (en staan weergegeven in het account) worden bewaard totdat de dienst wordt beëindigd, tenzij er een wettelijke plicht of gerechtvaardigd belang is om de persoonsgegevens langer te bewaren.

De persoonsgegevens die we verwerken over je gedrag op onze website bewaren we maximaal 6 maanden, tenzij er een wettelijke plicht of gerechtvaardigd belang is om de persoonsgegevens langer te bewaren.

Persoonsgegevens die relevant zijn voor de belasting, zoals financiële gegevens (bestellingen), bewaren wij 7 jaren na het einde van het kalenderjaar waarin we de persoonsgegevens hebben ontvangen om te voldoen aan onze fiscale bewaarplicht.

Delen met derden 

Wij verstrekken geen gebruikersdata aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies op www.boldsmartlock.com. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je webbrowser verwijderen. Zie deze link voor een toelichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt een recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Dit kan je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account. Daarnaast heb je het recht om eventueel eerder gegeven toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons bedrijf of de verwerking beperken. Als je je toestemming intrekt, doet dit geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je rechten  id of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een (gespecificeerd) verzoek naar privacy@boldsmartlock.com. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@boldsmartlock.com.

Contact ons

Wij proberen tickets binnen 3 werkdagen te behandelen.

BOLD

Proostwetering 41

3543 AC Utrecht

0850607337

KVK: 65757319

BTW: NL 856247169B01

Conformiteitsverklaring

Showroom